1
reputation
1

diamondrisehcm

Công ty TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN DIAMOND RISE cung cấp các dịch vụ chuyên ngành bao gồm dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ tư vấn kế toán thuế, dịch vụ báo cáo tài chính, rà soát sổ sách, tư vấn và giải pháp doanh nghiệp, tư vấn tài chính, tư vấn kế toán, tư vấn bảo hiểm xã hội và lao động, thành lập công ty, chi nhánh, tư vấn thủ tục giải thể, chuyển nhượng mua bán công ty... cho nhiều loại hình khách hàng có vốn đầu tư trong và ngoài nước. Ngoài ra, chúng tôi rất mạnh trong mảng kế toán tiếng trung, tư vấn đầu tư, tư vấn dịch vụ kế toán cho công ty Trung Quốc, Đài Loan tại Việt Nam. SĐT: 0938529527

Keeping a low profile.

This user hasn't posted yet.

Badges (1)

Gold

Silver

Bronze

1

Rarest