15,174 Reputation

10 yesterday
35 2 days ago
65 Aug 7
60 Aug 6
10 Aug 4
20 Aug 3
20 Aug 2
10 Jul 28
10 Jul 27
50 Jul 26
35 Jul 24
10 Jul 22
45 Jul 21
45 Jul 18
20 Jul 17
70 Jul 15
40 Jul 14
40 Jul 12
25 Jul 10
10 Jul 9
35 Jul 8
55 Jul 6
45 Jul 3
10 Jul 1
15 Jun 30
30 Jun 28
10 Jun 25
15 Jun 24
10 Jun 15
40 Jun 8